Privacy - Oranje Hotel Sittard

Wat betekent de nieuwe privacywet - Avg-?

Vanaf 25 mei beschermen alle EU-landen uw privacy volgens dezelfde regels. In ons Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer is een persoonsgegeven. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Een los creditcardnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra u ook weet van wie dat nummer is.

Dit bedoelen we met verwerken:

Verwerken is een begrip uit de wet. Het is een heel breed begrip. Het gaat om alles wat u kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen. De `Wet Algemene gegevensbescherming (Avg) noemt bij verwerken: 'het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.'

Oranje Hotel registreert persoonsgegevens om aan de klant de afgesproken dienstverlening te bieden. De persoonsgegevens worden uitsluitend ontvangen door rechtstreekse invoer of aanlevering door haar klanten. De persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van Oranje Hotel en/of booking sites verwerkt op verzoek van de klant

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw data regelen kan en mag alleen als we u goed kennen. Daarom  vragen we bij klantcontact naar persoonsgegevens en verwerken we die ook.  De persoonsgegevens worden gebruikt om uw kamer te reserveren en bij uw verblijf verder van dienst te zijn.

De klanten van Oranje Hotel zijn een overeenkomst aangegaan om gedurende de door de klant aangegeven te periode in het hotel te verblijven. Daarvoor reserveert de klant via een booking site de kamer en de duur van verblijf of checkt in bij de receptie van het hotel.

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • U e-mails sturen vanuit de Oranje Hotel voor het maken van afspraken of het versturen van onze nieuwsbrief.
 • Uw aanvraag voor of wijziging tot toegang het hotel / parkeerplaats regelen en controleren
 • Onze klanten factureren en andere financiële opdrachten uitvoeren.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partiun en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 • We bekijken welke producten u al wel gebruikt en welke niet.
 • We verzamelen u keuzes en zoekopdrachten als u bijvoorbeeld onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals de nieuwsbrief opent. En die analyseren we. Zo heb u mogelijk interesse in producct... als u een pagina over het product bezoekt.
 • We analyseren u betalingsgedrag. Staat er bijvoorbeeld een groot bedrag op u Betaalrekening? Dan kunnen we een spaarrekening bij u onder de aandacht brengen.
 • We kunnen de gegevens die we zelf hebben verzameld, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen.
 • We kunnen uw versleutelde persoonsgegevens gebruiken om u op social media interessante en relevante informatie te laten zien.
 • We kunnen u ook aanbiedingen doen van partiun met wie we nauw samenwerken zoals het Rijksmuseum.
 • Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, Neem contact met ons op!

Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen. Wilt u bij ons reservering regelen? Dan gaan we:

 • U identificeren als klant we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn;  Zo vragen we in sommige gevallen bij het inchecken naar een identiteitsbewijs er worden geen kopieën van id bewijzen gemaakt.
 • Wettelijke bewaartermijnen van uw gegevens inregelen
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij Oranje Hotel mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst: of Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

We gebruiken persoonsgegevens ook om zaken veel persoonlijker te maken. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Daarin willen we echt vooroplopen. Want daarmee helpen we jou verder. Of dat nu privé of zakelijk is. Zo kunnen we:

 • De oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op de website verbeteren en processen versnellen.
 • De beveiliging verbeteren.
 • Meten hoe klanten onze diensten gebruiken en  als dat nodig is: dingen verbeteren.
 • Nieuwe diensten ontwikkelen.
 • Rapportages maken van onze analyses en inzichten en daarmee informatiediensten op geaggregeerd niveau leveren.
 • We proberen gedrag van fraudeurs te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We hebben persoonsgegevens van onze medewerkers en klanten

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken.

 • Het gaat hierbij om namen, adressen en woonplaatsen, met mogelijk een aanvullend gegeven, maar in principe niet verschillend van de gegevens in een ‘telefoonboek’. Ook kan het gaanom voor de opdracht noodzakelijke aanvullende gegevens, zoals een creditcardnummer. Er worden niet meer gegevens door een klant aan Oranje Hotel verstrekt dan strikt noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van het verblijf in het hotel.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van al onze klanten.. Daarom gebruiken we uw persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen.

We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of apps die op maat zijn gemaakt voor jou. Of met gepersonaliseerde advertenties op apps en sites van andere partiun en social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Dit kunnen we doen:

 • We bekijken welke producten u al wel gebruikt en welke niet.
 • We verzamelen u keuzes en zoekopdrachten als u bijvoorbeeld onze webpagina’s of apps bezoekt en e-mails zoals de nieuwsbrief opent. En die analyseren we. Zo heb u mogelijk interesse in producct... als u een pagina over het product bezoekt.
 • We analyseren u betalingsgedrag. Staat er bijvoorbeeld een groot bedrag op u Betaalrekening? Dan kunnen we een spaarrekening bij u onder de aandacht brengen.
 • We kunnen de gegevens die we zelf hebben verzameld, combineren met persoonsgegevens én algemene gegevens van andere bronnen.
 • We kunnen uw versleutelde persoonsgegevens gebruiken om u op social media interessante en relevante informatie te laten zien.
 • We kunnen u ook aanbiedingen doen van partiun met wie we nauw samenwerken zoals het Rijksmuseum.
 • Wil u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, Neem contact met ons op!

Voor onze organisatie gelden allerlei wettelijke verplichtingen.

 • uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij  Oranje Hotel mogen opvragen. Denk aan: de Belastingdienst: of Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.

Verwerking van persoonsgegevens die door hun aard in de categorie "Bijzondere Persoonsgegevens" vallen zijn verboden. Oranje Hotel verwerkt als organisatie geen bijzondere persoonsgegvens van klanten. Wel heeft zij toegang tot persoonsgegevens van klanten om haar taken met name op het gebied van IT-security en Privacay uit te kunnen voeren.

 • Wettelijk is Oranje Hotel verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid.  (Avg artikel 38 lid 5)
 • Oranje Hotel verwerkt persoonsgegevens alleen in kader van de opdracht die ze heeft met haar klanten en deelt deze niet met andere personen of organisaties.

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we u persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk u bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of u waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou,van ons, van al onze klanten en de ...... sector. Daarom gebruiken we u persoonsgegevens ook om risico's te verkleinen. Dit merk u bijvoorbeeld:

 • We kunnen toegang blokkeren of u waarschuwen als de de data niet goed wordt gebruikt
 • We kunnen helpen als we denken dat het even tegenzit.
 • We onderzoeken vooraf goed wie u bent.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd
 • Gedrag van fraudeurs proberen te herkennen zodat we fraude kunnen voorkomen en aanpakken.
 • Zorgen voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden,  En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit. .

Bewaartermijnen:

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we u gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. De bewaartermijn voor b.v. factuurgegevens eindigt na 7 jaar. Een verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst. We bewaren de gegevens van onze gasten om bij een volgend verblijf u sneller van dienst te kunnen zijn. We bewaren enkel de gegevens die in principe in elk "telefoonboek" opvraagbaar zijn. Creditcardgevens worden na ontvangst van het verschuldigd bedrag van de klant vernietigd.

Vragen over privacy bij Oranje Hotel

info@oranjehotel.com

Oranje Hotel

+31 (0)46 451 36 73


©copyright 2018 Oranje Hotel